Magnetofonové kazety pro domácí učení

Vážení rodiče,

  nabízíme Vám originální, dobře vyzkoušenou a velmi účinnou pomůcku, vytvořenou na pomoc Vašim dětem. Magnetofonové kazety s vynikajícími výsledky používám ve škole i k domácí přípravě svých žáků a doporučuji dětem nadaným i hůře prospívajícím.

  Dobrý žák navykne samostatné práci a získá přehledné znalosti a rychlost jako spolehlivý základ pro přechod na vyšší typ školy. Slabší dítě může zpočátku magnetofon zastavovat a rychlost nacvičuje postupně. Častým opakováním krátkého úseku docílí bezpečného zvládnutí obtížné látky a při pravidelné domácí přípravě snadno udrží krok s tempem třídy (může se učit trochu napřed, aby úspěchem ve škole posílilo své sebevědomí, získalo jistotu a povzbudilo tím svoji chuť k učení).

  Kazety dobře poslouží dětem trpícím lehkou mozkovou dysfunkcí, dyslexií, dysortografií, dyskalkulií, apod. Dítě látku vnímá hlavně sluchem, nemusí číst, může při učení přecházet, dávkovat si práci do prvních příznaků únavy, vracet se k těžkým úsekům učiva.. Ke kvalitní výuce stačí jednoduchý kazetový přehravač. Dětem se specifickými poruchami učení naše kazety doporučuje také významný odborník prof. PhDr. Zdeněk Matějček CSc.
  Všichni ocení kazety v nemoci, po prázdninách, před zkoušením a prověrkami. Zde zvláště doporučuji kazety s diktáty od 2. do 9. ročníku ZŠ.

Zásady úspěšné práce

- Po několik dní pracujte s kazetou společně s dítětem, dokud se nenaučí dobře ovládat magnetofon podle svých potřeb.
- Dohlédněte na pravidelnou práci s kazetou (denně nebo ob den)
- Nenechávejte dítě pracovat s kazetou za trest!!!
- Každý pokrok pochvalte!
- K další části postupujte až po zvládnutí předchozího učiva.
- Snahu výrazně oceňujte (pochvalou, malým dárkem).
- Ať dítě s kazetou nahlas spolupracuje - odpovídá, hádá, počítá.
- Kazety s diktáty jsou určeny také k postupnému nácviku rychlosti psaní.
- Umožněte dítěti s někým si zasoutěžit, získá novou chuť do práce.
- Přerušte práci, když je dítě unavené a pokračujte po aktivní přestávce (zacvičí si, pomůže s domácí prací apod.)
- Když dítě začne zapomínat, sáhněte znovu po odložené kazetě.

Učitelům

První nahrávku vytvořil rodič pro domácí přípravu dítěte. Tomuto cíli jsou všechny kazety podřízeny v první řadě - mají sloužit k individuální práci žáků doma. Jsou však velmi účinné i ve škole. Po stručném výkladu látky následuje zdůvodnění jednotlivých jevů od jednoduchých ke složitým. Nejvíc času je věnováno procvičování. Na koncích kapitol najdete testy nebo diktát k ověření znalostí.

- Při hodině můžete s kazetou pracovat hromadně - frontálně - buď ústně, nebo písemně (všichni si zaznamenávají odpovědi).
- Je možné požádat děti, aby si přinesly přehravač a zejména žáky se
specifickými poruchami učení můžete vést k efektivní samostatné práci.

Zasílací podmínky

Kazety domů zasíláme na dobírku, balné neúčtujeme, poštovné dle sazebníku
České pošty. Školám a knihkupectvím dodáváme na fakturu, prosíme o
objednávku (písemně, faxem, E-mailem). Zásilky vyřizujeme ihned.