Katalog kazet pro domácí učení

Nejprve něco pro dospělé ...

  Cesta ke zdraví - autogenní trénink, MUDr. Karel Vojáček. Cvičení vlastního JÁ metodou prof. J.H. Schultze. Nahrávka nabízí nácvik účinné relaxační metody - základního stupně a individuálních formulí. Nácvik vede osobně Dr. Vojáček. Pomůcka se uplatní v práci lékařů, pedagogů, manažerů, ředitelů. Podrobný doprovodný text přiložen, délka 80 minut.

157,- KčRychlé počítání pro děti


Počítáme do 20, Mgr. B. Musilová

  Obsahuje všech 400 příkladů na sčítání a odčítání do 20, postup počítání přes 10, početní hádanky a řetězce příkladů.

1. - 2. ročník, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, délka 60 minut

157,- Kč

Zpaměti do 100, Mgr. B. Musilová

  Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100 s přechodem desítek, řetězce a početní hádanky.

2. - 3. ročník, OSVĚDČENÝ TITUL, délka 70 minut

157,- Kč

Násobilka pro každého, Mgr. B. Musilová

  Veškeré násobení a dělení do 100, řady násobků, slovní úlohy a vystřihovánka s 18 obtížnými příklady.

3. - 4. ročník, DOBŘE VYZKOUŠENÝ TITUL, délka 90 minut

157,- KčSpeciality pro český jazyk


Vyjmenovaná slova, Mgr. B. Musilová

  Naučí řady slov, vysvětlí málo známá slova, zdůvodní psaní i-y, nacvičí rychlé rozlišování slov příbuzných.

3. - 4. ročník, NEJŽÁDANĚJŠÍ TITUL, délka 60 minut

157,- Kč

Shoda přísudku s podmětem,
Mgr. B. Musilová

  Vysvětlí, proč se píše: DĚTI ŠLY, LIDIČKY SE SEBĚHLI, SLYŠELY TO DÍVKY I CHLAPCI a dalších 150 vět + diktát. Pravidla jsou na přebalu kazety.

DOPORUČUJI I PRO II. ST. ZŠ

4. ročník a vyšší, délka 60 minut

157,- Kč

Zvukové nahrávky jsou velmi pečlivě odzkoušeny s žáky příslušných ročníků.
Pokud je diktovaný text příliš rychlý, je možné magnetofon zastavovat.
 

Diktáty pro 2. třídu, Mgr. B. Musilová

  Opakování učiva 1. třídy, ů/ú, měkké a tvrdé slabiky, párové souhlásky, nácvik rychlosti 15 až 30 písmen za minutu. Texty diktátů jsou na přebalu.

2. - 3. ročník, hudební doprovod: Pepa NOS, délka 60 min

157,- Kč

Diktáty pro 3. třídu, Mgr. B. Musilová

  Opakování učiva z 2. třídy, vyjmenovaná slova, větná spojení, vlastní jména, bě, pě, vě, mě, nácvik rychlosti 25 až 45 písmen za minutu, texty na přebalu.

3. - 4. ročník, hudební doprovod: Pepa NOS, délka 70 minut

157,- Kč

Diktáty pro 4. třídu, Mgr. B. Musilová

  Opakování učiva ze 3. třídy, Velká písmena, vyjmenovaná slova, koncovky podstastných jmen, shoda přísudku s podmětem, nácvik rychlosti 40 až 60 písmen za minutu, texty jsou vytištěny na přebalu.

4. - 5. ročník, hudební doprovod: Bevox délka 60 minut

157,- Kč

Diktáty pro 5. třídu, Marie Kolichová

  Opakování učiva ze 4.třídy, shoda přísudku s podmětem, tvary přídavných jmen, předložky a předpony s/z, bje/bě, vje/vě, mne/mě, interpunkce. Nácvik rychlosti 50 - 70 písmen za minutu, texty na přebalu.

5. - 6. ročník, hudební doprovod: Chevaliere, délka 77 minut

157,- Kč

Diktáty pro vyšší stupeň byly vytvořeny a vyzkoušeny při výuce českého jazyka v Základní škole Praha Radotín.

 

Diktáty pro 6. třídu, Marie Kolichová

  Opakování učiva z 5. třídy, základní pravopisné jevy, souhláskové skupiny mě/mně, z/s, y/i, v základu slov, v příponách a v koncovkách jmen i sloves. Velká písmena, jednoduchá interpunkce. Nácvik rychlosti 70 - 90 písmen za minutu, texty na přebalu.

6. - 7. ročník, hudební doprovod: Pepa NOS, délka 70 minut

157,- Kč

Diktáty pro 7. třídu, 1. díl, Marie Kolichová

  Opakování učiva ze 6.třídy, Procvičování základního pravopisu, interpunkce (např. 5. pád, několikanásobný větný člen, přívlastek volný aj.), pravidla psaní dopisu. Rychlost psaní 80 - 100 písmen za minutu, texty na přebalu.

7. - 8. ročník, hudební doprovod: Pepa NOS, délka 60 minut

157,- Kč

Diktáty pro 7. třídu, 2. díl, Marie Kolichová

  Opakování učiva ze 6.třídy, Procvičování základního pravopisu, interpunkce (např. 5. pád, několikanásobný větný člen, přívlastek volný aj.), pravidla psaní dopisu. Rychlost psaní 80 - 100 písmen za minutu, texty na přebalu.

7. - 8. ročník, hudební doprovod: Pepa NOS, délka 60 minut

157,- Kč

Závěrečné diktáty I. díl, Marie Kolichová

  Diktáty obsahují všechny pravopisné jevy ČJ na ZŠ, rychlost psaní 80 - 100 - 120 písmen za minutu, Správné texty i s jazykovými rozbory všech vět jsou vytištěny na přebalu.

8. - 9. ročník, hudební doprovod: Chevaliere, délka 66 minut

157,- Kč

Závěrečné diktáty II. díl, Marie Kolichová

  Diktáty obsahují všechny pravopisné jevy ČJ na ZŠ, rychlost psaní 80 - 100 - 120 písmen za minutu, Správné texty i s jazykovými rozbory všech vět jsou vytištěny na přebalu.

8. - 9. ročník, hudební doprovod: Chevaliere, délka 66 minut

157,- Kč

 Výňatek z dopisu spokojené maminky:

"Vážení,
letos jsem si koupila kazety pro desetiletého syna. Velmi se osvědčily. Násobení v krátké době nabylo na rychlosti a chlapec má ve škole vynikající výsledky. S kazetami pracuje rád, baví ho to. Má rád početní hady. Učení je zábavnější a rodičům to usnadní domácí přípravu. Stačí jen lehký dohled. Vyjmenovaná slova jsou perfektně zpracovaná - jednoduše a srozumitelně.
Kazety jsem doporučila rodičům spolužáků a zřejmě zaujaly i pana učitele, protože s nimi začal pracovat při vyučování". C.V. Prostějov 2.

Ohlasů v dopisech přišla řada, tento však nejlépe vystihuje filozofii naší snahy pomáhat dětem s učením a rodičům s dětmi. Věříme, že Vaše očekávání naše pomůcky vždy splní. Rádi Vám také s použitím kazet poradíme, nebojte se zavolat, poslat fax nebo E-mail.
Božena Musilová