Úvodní stránka   O autorovi a o řemesle   Výstavy a prezentace   Objednávky   Džarci   První drátenická škola - celoroční program 2004   Hodnocení absolventů minulých kursů   2. divoký sraz dráteníků   Drátenické rekordy, Pelhřimov 2001 - 2003   Výstavy a akce probíhající a chystané   Objednávky, vzkazy, názory Kazety pro domácí učení  


Džarek byl malý chlapec (od 10 let), kterého dráteník bral do světa na zkušenou.
"Vyučil ho život", řemeslo se vždy předávalo zkušeností, "dědilo", nemělo
nikdy žádné učiliště. Ženy ani dívky "na drotárku" do světa nechodily.

Přehled "džarků", kteří se "vyučili" v kursech P. Musila za posledních 5 let :

Od roku 2001 dostávají dráteničtí učni ve Třebani k Osvědčení VSUŘ také odznak "Drátování ve Třebáni", který barvou vypovídá o jejich píli a výkonech. Za splněné úkoly celého kursu je modrý odznak. Za práci navíc, za objevné postupy, vypátrání zajímavých literárních pramenů, za mimořádné výkony - se uděluje bílý odznak. Jeho nošením se majitel přihlašuje k zadnotřebaňské drátenické "líhni" a možná i k první "drátenické škole" v České republice.

Jiří Duroň
- bílý odznak
Eva Křížová
- modrý odznak
Alena Stašíková
- modrý odznak
Kateřina Procházková
- modrý odznak
Božena Červenková
- modrý odznak
Hana Dřízhalová
- modrý odznak
Ondřej Doležal
- modrý odznak
Jana Doležalová
- modrý odznak
Běla Ondrová
- modrý odznak
Jaroslava Korbelová
- modrý odznak
Iveta Čechová
- modrý odznak
Hana Velická
- modrý odznak
Pavla Bubnová
- modrý odznak
Hana Bašusová
- modrý odznak
Jaromír Mastník
- modrý odznak
Světlana Kellerová
- modrý odznak
Karolína Kellerová
- modrý odznak
Laděna Hejzlarová - bílý odznak
Ludmila Zajíčková - bílý odznak
Blanka Pěkná - modrý odznak
Ladislava Meriová - bílý odznak
Miloslava Mutinská - bílý odznak
Jana Pilíková - modrý odznak
Roman Směták - modrý odznak
Eva Gurgulová - bílý odznak
Iva Rubínová - bílý odznak
Marta Kneifelová - modrý odznak
Eva Bulínová - bílý odznak
Otakar Pazdera - modrý odznak
Ivana Dvořáková - bílý odznak
Dana Rosenreiterová - modrý odznak
Radana Švecová - modrý odznak
Jitka Markesová - červený, modrý a bílý odznak
Eva Čečotková - modrý odznak
Tereza Váňová - modrý odznak
Kateřina Váňová - modrý odznak
Tamara Váňová - modrý odznak
Vladimír Kovář - modrý odznak
Stanislava Viková - modrý odznak
Jiří Strnad - červený a bílý odznak
Hana Černá - bílý odznak
Marcela Hampejsová - bílý odznak
Jarka Bížová - modrý odznak
Lenka Hančová - bílý odznak
Renata Žižková - modrý odznak
Jana Žižková - modrý odznak
Irena Renthová - modrý odznak
Jaroslav Adamus - modrý odznak
Václav Beneš - modrý odznak
Miluše Bošinová - modrý odznak
Hana Veletová - modrý odznak
Jitka Kytková - bílý odznak
Lenka Drábková - modrý odznak
Nikola Štefánková - bílý odznak
Pavla Svitáková - modrý odznak
Miloš Brož - modrý a zelený odznak
Vlasta Vanžurová - modrý odznak
Daniela Semecká - modrý odznak
Alena Ullmanová - bílý a zelený odznak
Helena Slouková - bílý odznak
Karel Karpíšek - modrý odznak
Radek Brož - modrý odznak
Gabriela Turková - bílý odznak
Miluše Šulcová - bílý odznak
Hana Čiháková - bílý odznak
Šárka Zezulková - modrý odznak
Danuše Kulhánková - bílý odznak
Ivana Palečková - modrý odznak
Míša Bobková - modrý odznak
Jarmila Štolfová - modrý odznak
Monika Mazúrová - modrý odznak
Veronika Šilháčková - bílý odznak
Martina Vávrová - bílý odznak
Růžena Hejdová - modrý odznak
Bohdana Johnová - bílý odznak
Marie Nosková - bílý odznak
Věra Rejzková - modrý odznak
Danieala Vrňatová - modrý odznak
Regina Plouharová - bílý odznak
Jana Saneistrová - modrý odznak
Božena Musilová - modrý odznak
Alena Heckelová - modrý odznak
Lenka Šablová - modrý odznak
Petra Žižková - modrý odznak
Andrea Málková - modrý odznak
Mirka Tomečková - bílý odznak
Jarmila Léblová - modrý odznak
Eva Pěnkavová - modrý odznak
Věra Pichová - bílý odznak
Petr Pich - bílý odznak
Pavel Adamec - bílý odznak
Miluše Suchitrová - modrý odznak
Irena Fojtová - modrý odznak
Barbora Baumruková - modrý odznak
Pavla Pichová - bílý odznak
Irena Plášilová - modrý a zelený odznak
Zdeněk Berchtold - bílý a zelený odznak
džarek Otík - zelený odznak
Jitka Vlková - modrý odznak
Marie Sobková - bílý odznak
Sabina Eckertová - bílý odznak
Nikola Eckertová - bílý odznak
Markéta Žaludová - modrý odznak
Milan Nejedlo - červený odznak (za vytrvalost)
Nikolaj Čebykin - bílý odznak
Alexandra Lošťáková - modrý odznak
Miroslava Zemanová - modrý odznak
Jana Stoicová - modrý odznak
Dita Malinová - modrý a zelený odznak
Jitka Petráková - bílý a zelený odznak
Lada Borecká - modrý odznak
Dana Bromová - modrý odznak
Eva Dobnerová - bílý odznak
Marie Škutová - modrý odznak
Marie Novotná - modrý odznak
Milada Karez - bílý a zelený odznak
Lucie Prokůpková - modrý odznak
Jana Deáková - modrý odznak
Eliška Deáková - modrý odznak
Hana Chaloupková - bílý a zelený odznak
Veronika Šturcová - bílý odznak
Adéla Šturcová - bílý odznak
Alena Kulhánková - bílý odznak
Stanislava Bürgerová - bílý a zelený odznak
Marta Štecová - bílý a zelený odznak
Michal Hlusička - červený odznak

Kursy VSUŘ Praha - Stodůlky
před rokem 2000
Kateřina Vodičková
Jana Marková
Pavla Vaništová
Ivana Tichá
Jana Pechová
Natalie Marčanová
Dagmar Volfová
Eva Fenclová
Miluše Šilhanová
Stanislava Benešová
Helena Němcová
Helena Šimková
Ivana Snopková
Lucie Vránová
Božena Drugdová
Ludmila Kuželová
Věra Čistovová
Irena Slavíková
Radmila Tichá
Stanislava Melicharová
Jana Černíková
Karolína Krecbachová
Jitka Ročková
Martina Volfová - zelený odznak
Jana Kratochvílová
Jana Vojtíšková
Zuzana Řezníčková
Miluška Vaňková
Zuzana Janurová
Kamila Vošahlíková
Miroslava Kudrnová
Květa Šmídová
Hana Řeháková
Ludmila Petrů
Veronika Růžičková
Hana Doskočilová
Blanka Kavková
Magdalena Hýblová
Elvíra Bomárová
Eva Placáková
Eva Volfová
Linda Koželuhová
Iveta Slavkovská
Stanislava Pošíková
Lucie Morávková
Dagmar Juračková
Helena Koutná
Ludmila Šandová
Alena Zradičková
Jitka Hoznourová
Dana Cerhanová
Jana Kodešová
Blanka Kudliková
Tomáš Sedláček - zelený odznak
Anna Tomková
Eva Hněvkovská
Svatopluk Vít
Marie Pelouchová
Dagmar Juračková
Helena Krčková
Jaroslava Ritterová
Olga Knop-Kostková